עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

מורשת היחידה

מורשת היחידה

/

בית

עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

מורשת היחידה

מורשת היחידה

/

בית

1974-1980

בעקבות ניסיון כושל לחילוץ בני ערובה בבית ספר ביישוב מעלות הוחלט על הקמת יחידה ייעודית לבניית תו"ל ומתן מענה הדרכתי ללחימה בטרור. 

השתתפות היחידה בתכנון מבצע אנטבה.

 הקמת צוותי לוחמה ייעודיים לגיבוש מתכונת ביצוע מו"מ במבצעי פיגוע מיקוח.

The failed rescue attempt of the Maalot Hostages rescue brought about the decision to establish a unit dedicated to providing TTP'S to counter the developing mania of terrorism spreading around the world against Jews and Israelis.

The unit participating in the planning of Operatio "Thunder ball ("Entebbe operation").

The establishment of teams tasked with crisis negotiation capabilities.

1974-1980

בעקבות ניסיון כושל לחילוץ בני ערובה בבית ספר ביישוב מעלות הוחלט על הקמת יחידה ייעודית לבניית תו"ל ומתן מענה הדרכתי ללחימה בטרור. 

השתתפות היחידה בתכנון מבצע אנטבה.

 הקמת צוותי לוחמה ייעודיים לגיבוש מתכונת ביצוע מו"מ במבצעי פיגוע מיקוח.

The failed rescue attempt of the Maalot Hostages rescue brought about the decision to establish a unit dedicated to providing TTP'S to counter the developing mania of terrorism spreading around the world against Jews and Israelis.

The unit participating in the planning of Operatio "Thunder ball ("Entebbe operation").

The establishment of teams tasked with crisis negotiation capabilities.

1980-1990

העברת היחידה מתל-נוף למתקן אדם. הקמת תשתיות, הבנת הצרכים המבצעים של צה"ל והתאמת תוכנית האימונים ללוחמה בטרור.

התעצמות היחידה ומעבר מענף לבית ספר.

יצירת סמל היחידה המפורסם.

The unit s relocation from Camp Tel-Nof to Camp Adam- building the infrastructure needed to teach and train the IDF counter -terror techniques.

Empowerment of the unit- upgrading the status of the unit from  "branch"  to an official school house of the IDF for Counter-Terrorism Operations.

The Creation of the unit s famous emblem.

1980-1990

העברת היחידה מתל-נוף למתקן אדם. הקמת תשתיות, הבנת הצרכים המבצעים של צה"ל והתאמת תוכנית האימונים ללוחמה בטרור.

התעצמות היחידה ומעבר מענף לבית ספר.

יצירת סמל היחידה המפורסם.

The unit s relocation from Camp Tel-Nof to Camp Adam- building the infrastructure needed to teach and train the IDF counter -terror techniques.

Empowerment of the unit- upgrading the status of the unit from  "branch"  to an official school house of the IDF for Counter-Terrorism Operations.

The Creation of the unit s famous emblem.

1991-1996

מעבר מדור קליעה- צליפה (קל"ץ) למתקן אדם והפיכתו למדור צלפים צה"לי בפיקודו של רס"ן דני גליל.

שילוב לוחמי הלוט"ר בפעילות מבצעית עם צוותי שמשון ודובדבן. הפקת לקחים ממבצעים וכתיבת טכניקה לפריקה מבצעית מרכב.

חיזוק והרחבת קשרי היחידה עם צבאות זרים.

Relocation of the Sniper and Marksmanship Branch to Camp Adam, under the command of Major Dani Galil.

Incorporating operators into  Shimshon  and  Duvdevan  operations. Lassons learned and creation of vehicle interception techniques and tactical mobility operations.

Strengthening ties with international partner forces.

1991-1996

מעבר מדור קליעה- צליפה (קל"ץ) למתקן אדם והפיכתו למדור צלפים צה"לי בפיקודו של רס"ן דני גליל.

שילוב לוחמי הלוט"ר בפעילות מבצעית עם צוותי שמשון ודובדבן. הפקת לקחים ממבצעים וכתיבת טכניקה לפריקה מבצעית מרכב.

חיזוק והרחבת קשרי היחידה עם צבאות זרים.

Relocation of the Sniper and Marksmanship Branch to Camp Adam, under the command of Major Dani Galil.

Incorporating operators into  Shimshon  and  Duvdevan  operations. Lassons learned and creation of vehicle interception techniques and tactical mobility operations.

Strengthening ties with international partner forces.

1996-2001

כנס מערך הלוט"ר הראשון מסוגו וכתיבת ספרות מקצועית ראשונה לתורת לחימה בטרור בצה"ל.

חיזוק שיתוף הפעולה לביצוע תרגילים מוסקים ומתן מענה לא קונבנציונלי לאירועי טרור.

הקמת מדור חדש ללחימה סלקטיבית שמטרתו הקניית כשירויות לכל לוחם חי"ר, והשתלמות מפקדים בעקבות אירוע החדירה לישוב עלי סיני.

First CT conference and publication of the official Counter-Terrorism SOPs and TTPs for the IDF.

Advancements in helicopter-born insertion techniques, and unconventional counter terror capabilities.

Establishment of a  "Selective Warfare"  branch tasked with training infantrymen to handle delicate situations such as the infiltration of terrorists to the settlement of  "Ali Sinai".

1996-2001

כנס מערך הלוט"ר הראשון מסוגו וכתיבת ספרות מקצועית ראשונה לתורת לחימה בטרור בצה"ל.

חיזוק שיתוף הפעולה לביצוע תרגילים מוסקים ומתן מענה לא קונבנציונלי לאירועי טרור.

הקמת מדור חדש ללחימה סלקטיבית שמטרתו הקניית כשירויות לכל לוחם חי"ר, והשתלמות מפקדים בעקבות אירוע החדירה לישוב עלי סיני.

First CT conference and publication of the official Counter-Terrorism SOPs and TTPs for the IDF.

Advancements in helicopter-born insertion techniques, and unconventional counter terror capabilities.

Establishment of a  "Selective Warfare"  branch tasked with training infantrymen to handle delicate situations such as the infiltration of terrorists to the settlement of  "Ali Sinai".

2002 - מבצע ׳חומת מגן׳

צוותי לוחמים בסדיר ובמילואים לקחו חלק בלחימה במסגרת מבצע 'חומת מגן', בגזרות: רמאללה, קלקיליה, אל בירה ובקעת הירדן.

איחוד קליעה וצליפה עם בית הספר ללוט"ר.

 הקמת צוותים מבצעים בסדיר ובמילואים.

הקמת מסלול לוט"ר ייעודי. 

הקמת קורס מש"קי לוחמה בו לראשונה הוסמכו מדריכי לוחמה ביחידות הלוחמות.

Active and Reserve operators took part in the operation "Protective Wall" in different areas of Judea and Samaria area: Ramallah, Qalqilya, Al- Birah, and the Jordan Valley.

Incorporating the Sniper and Marksmanship Branch under the unit's authority.

The establishment of active and reserve duty operational teams.

The establishment of an official CT unit qualification course.

The establishment of an official CT instructor qualification course for Special Forces units.

2002 - מבצע ׳חומת מגן׳

צוותי לוחמים בסדיר ובמילואים לקחו חלק בלחימה במסגרת מבצע 'חומת מגן', בגזרות: רמאללה, קלקיליה, אל בירה ובקעת הירדן.

איחוד קליעה וצליפה עם בית הספר ללוט"ר.

 הקמת צוותים מבצעים בסדיר ובמילואים.

הקמת מסלול לוט"ר ייעודי. 

הקמת קורס מש"קי לוחמה בו לראשונה הוסמכו מדריכי לוחמה ביחידות הלוחמות.

Active and Reserve operators took part in the operation "Protective Wall" in different areas of Judea and Samaria area: Ramallah, Qalqilya, Al- Birah, and the Jordan Valley.

Incorporating the Sniper and Marksmanship Branch under the unit's authority.

The establishment of active and reserve duty operational teams.

The establishment of an official CT unit qualification course.

The establishment of an official CT instructor qualification course for Special Forces units.

2006 - מלחמת לבנון השנייה

הופעלו מספר צוותי לוחמים בסדיר ובמילואים אשר פעלו בעומק השטח בלבנון תחת פיקוד החטיבות המתמרנות ובגבול הצפון לסיכול חדירת כוחות אויב לשטחנו. 

עם הגעת ציוד החבלים הראשון לארץ הוקם תחום טג"ח (טיפוס, גלישה וחילוץ) בבה"ד 8 אשר הורכב בעיקר מספורטאים מצטיינים.

Participating in the second Lebanon War as several teams (active and reserve) conducted operations deep behind enemy lines and incountetering terrorists  infiltrations attempts on the Lebanese Border under the command of infantry brigades.

The establishment of the CRR (climbing, Rappelling and Rescue) Branch at camp "bahad 8" (wingate).

2006 - מלחמת לבנון השנייה

הופעלו מספר צוותי לוחמים בסדיר ובמילואים אשר פעלו בעומק השטח בלבנון תחת פיקוד החטיבות המתמרנות ובגבול הצפון לסיכול חדירת כוחות אויב לשטחנו. 

עם הגעת ציוד החבלים הראשון לארץ הוקם תחום טג"ח (טיפוס, גלישה וחילוץ) בבה"ד 8 אשר הורכב בעיקר מספורטאים מצטיינים.

Participating in the second Lebanon War as several teams (active and reserve) conducted operations deep behind enemy lines and incountetering terrorists  infiltrations attempts on the Lebanese Border under the command of infantry brigades.

The establishment of the CRR (climbing, Rappelling and Rescue) Branch at camp "bahad 8" (wingate).

2010 - 2008 עופרת יצוקה

אימון והכנת הכוחות המתמרנים לקראת כניסה קרקעית במבצע "עופרת יצוקה", דצמבר 2008.

במסגרת המבצע השתתפו צוותי היחידה וכן כוחות פריצה וצלפים כחלק מהחטיבות המתמרנות בלחימה בתוך רצועת עזה.

הפרדת ענף קליעה מהלוט"ר והעברת תחום הטג"ח מבה"ד 8 לבית הספר ללוט"ר.

Training and increasing legibility of ground forces prior to an offensive maneuver into Gaza strip as part of Operation 'Cast lead'.

Active-duty teams, breaching teams and sniper elements from the unit participated in the fighting in Gaza strip under the command of Infantry Brigades as part of the offensive effort .

The Marksmanship Branch detached from the unit becoming its own entity, and incorporated the CRR Branch under the unit s command.

2010 - 2008 עופרת יצוקה

אימון והכנת הכוחות המתמרנים לקראת כניסה קרקעית במבצע "עופרת יצוקה", דצמבר 2008.

במסגרת המבצע השתתפו צוותי היחידה וכן כוחות פריצה וצלפים כחלק מהחטיבות המתמרנות בלחימה בתוך רצועת עזה.

הפרדת ענף קליעה מהלוט"ר והעברת תחום הטג"ח מבה"ד 8 לבית הספר ללוט"ר.

Training and increasing legibility of ground forces prior to an offensive maneuver into Gaza strip as part of Operation 'Cast lead'.

Active-duty teams, breaching teams and sniper elements from the unit participated in the fighting in Gaza strip under the command of Infantry Brigades as part of the offensive effort .

The Marksmanship Branch detached from the unit becoming its own entity, and incorporated the CRR Branch under the unit s command.

2010 - 2013

פיתוח תרגולת חדשה לגלישה ממסוק בעקבות לקחי מבצע "רוחות השמים 7" של שייטת 13 ובניית מדמה מסוק ביחידה.

מיסוד מסלול הטג"ח ביחידה  וגיוס לראשונה בנות לתחום.

Evolution of helo-born TTP's after Flotilla 13's "Wind of the Sky 7"  operation and the construction of a mock helicopter in the unit.

Officiating the CRR Branch's qualification course, and initial corporation of females into the branch.

2010 - 2013

פיתוח תרגולת חדשה לגלישה ממסוק בעקבות לקחי מבצע "רוחות השמים 7" של שייטת 13 ובניית מדמה מסוק ביחידה.

מיסוד מסלול הטג"ח ביחידה  וגיוס לראשונה בנות לתחום.

Evolution of helo-born TTP's after Flotilla 13's "Wind of the Sky 7"  operation and the construction of a mock helicopter in the unit.

Officiating the CRR Branch's qualification course, and initial corporation of females into the branch.

2016 - 2014 צוק איתן

במסגרת מבצע 'צוק איתן' צוותי לוחמים, פריצה וצלפים פעלו בתוך רצועת עזה תחת פיקוד החטיבות המתמרנות.

צוותי לוחמים במילואים פעלו בגבול הצפון לסיכול חדירת כוחות אויב לשטחנו.

הקמת תחום לוחמה תת קרקע (לת"ק) כאחד מלקחי מבצע 'צוק איתן'.

הקמת צוות התערבות בלוט"ר.

As a part of Operation 'Protective Edge', Teams of operators, Breachers and sniper teams have participated in the fighting in Gaza strip alongside the Infantry Brigades.

Teams of operators was deployed as aQRF at the northern Lebanese border.

The establishment of the Subterranean Warfare Branch as the main IGF lesson learned of Operation 'Protective Edge'.

2016 - 2014 צוק איתן

במסגרת מבצע 'צוק איתן' צוותי לוחמים, פריצה וצלפים פעלו בתוך רצועת עזה תחת פיקוד החטיבות המתמרנות.

צוותי לוחמים במילואים פעלו בגבול הצפון לסיכול חדירת כוחות אויב לשטחנו.

הקמת תחום לוחמה תת קרקע (לת"ק) כאחד מלקחי מבצע 'צוק איתן'.

הקמת צוות התערבות בלוט"ר.

As a part of Operation 'Protective Edge', Teams of operators, Breachers and sniper teams have participated in the fighting in Gaza strip alongside the Infantry Brigades.

Teams of operators was deployed as aQRF at the northern Lebanese border.

The establishment of the Subterranean Warfare Branch as the main IGF lesson learned of Operation 'Protective Edge'.

2020 - 2018

השתתפות מדור צלפים במבצע "שומר הסף" בו לקחו חלק מרכזי בהכשרות, הטמעת אמל"ח וכחוליות צלפים מבצעיות ברצועת עזה. 

הסמכת בית הספר ללוט"ר כסמכות הרישוי הצה"לית לאקדח והקמת מדור לוחמה לאימון של לוחמי החיר"ם בבסיסי האימון החטיבתיים. 

תחילת הכשרות צלף סער לאחר כתיבת טכניקות ותרגולות מותאמות.

Sniper Branch lead efforts to Train and maintain eligibility of IDF sniper elements with modern weapons and new gear as part of " Guardians of the Gates" operation.

Officiating the CT school as the IDF s authority on pistols, and establishing the Warfare Branch to qualify the IDF s special forces units and their commanders.

The beginning of the Designated Marksmanship program with updated TTPs.

2020 - 2018

השתתפות מדור צלפים במבצע "שומר הסף" בו לקחו חלק מרכזי בהכשרות, הטמעת אמל"ח וכחוליות צלפים מבצעיות ברצועת עזה. 

הסמכת בית הספר ללוט"ר כסמכות הרישוי הצה"לית לאקדח והקמת מדור לוחמה לאימון של לוחמי החיר"ם בבסיסי האימון החטיבתיים. 

תחילת הכשרות צלף סער לאחר כתיבת טכניקות ותרגולות מותאמות.

Sniper Branch lead efforts to Train and maintain eligibility of IDF sniper elements with modern weapons and new gear as part of " Guardians of the Gates" operation.

Officiating the CT school as the IDF s authority on pistols, and establishing the Warfare Branch to qualify the IDF s special forces units and their commanders.

The beginning of the Designated Marksmanship program with updated TTPs.

2022 - 2021

השתתפות היחידה במבצע 'שומר החומות' כחלק ממאמץ הגנת יישובי עוטף עזה מפני חדירה. העלאת הכשירות והכנת הכוחות ללש"ב, לת"ק וצליפה כחלק ממבצע הונאה לכניסה קרקעית של כוחות מתמרנים והשתתפות צוותי לוט"ר  וצלפים בלחימה באיו"ש.

הובלת תרגיל בינלאומי משותף בו לקחו חלק יחידות מיוחדות משמונה צבאות זרים ברחבי העולם. 

השתתפות היחידה במבצע "שובר גלים" בפיגועי הירי בדיזינגוף, אלעד, אריאל ובמעצרים נרחבים ביו"ש.

The unit took part in operation  "Guardians of the Walls"  as part of the defensive effort around the settlements near the Gaza strip. Training ground forces in urban and subterranean warfare, as well as sniper elements in preparation for an offensive move into Gaza.

Hosting an international exercise between 8 nations special forces units.

The unit took part in operation  "Breaking Waves" and the terrorist  attacks on Israeli City's Tel-aviv ('Dizengof'), 'Elad' and 'Ariel' and numerous offensive operations in Judea and Samaria area.

2022 - 2021

השתתפות היחידה במבצע 'שומר החומות' כחלק ממאמץ הגנת יישובי עוטף עזה מפני חדירה. העלאת הכשירות והכנת הכוחות ללש"ב, לת"ק וצליפה כחלק ממבצע הונאה לכניסה קרקעית של כוחות מתמרנים והשתתפות צוותי לוט"ר  וצלפים בלחימה באיו"ש.

הובלת תרגיל בינלאומי משותף בו לקחו חלק יחידות מיוחדות משמונה צבאות זרים ברחבי העולם. 

השתתפות היחידה במבצע "שובר גלים" בפיגועי הירי בדיזינגוף, אלעד, אריאל ובמעצרים נרחבים ביו"ש.

The unit took part in operation  "Guardians of the Walls"  as part of the defensive effort around the settlements near the Gaza strip. Training ground forces in urban and subterranean warfare, as well as sniper elements in preparation for an offensive move into Gaza.

Hosting an international exercise between 8 nations special forces units.

The unit took part in operation  "Breaking Waves" and the terrorist  attacks on Israeli City's Tel-aviv ('Dizengof'), 'Elad' and 'Ariel' and numerous offensive operations in Judea and Samaria area.

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר