עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

פעילות העמותה

פעילות העמותה

/

בית

עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

פעילות העמותה

פעילות העמותה

/

בית

עמותת הלוט"ר פועלת במספר מישורים במקביל ובין שלל פעילויות שוטפות.

 • סדנאות משתחררים והכנה לאזרחות

  תמיכה בחיילים בודדים בוגרי מסלול לוט״ר

  ערבי מורשת והוקרה והנצחת נופלי היחידה

  חיפוש עבודה והשתלבות בתעשיות

  ניקוי חופים

  אריזות לנזקקים בחגים

  התנדבות בקהילה

רוצים לעזור? תרומתכם מסייעת לנו

עמותת הלוט"ר פועלת במספר מישורים במקביל ובין שלל פעילויות שוטפות.

 • סדנאות משתחררים והכנה לאזרחות

  תמיכה בחיילים בודדים בוגרי מסלול לוט״ר

  ערבי מורשת והוקרה והנצחת נופלי היחידה

  חיפוש עבודה והשתלבות בתעשיות

  ניקוי חופים

  אריזות לנזקקים בחגים

  התנדבות בקהילה

רוצים לעזור? תרומתכם מסייעת לנו

תרומה לעמותה

עמותת הלוט"ר פועלת במספר מישורים במקביל ובין שלל פעילויות שוטפות.

 • סדנאות משתחררים והכנה לאזרחות

  תמיכה בחיילים בודדים בוגרי מסלול לוט”ר

  ערבי מורשת והוקרה והנצחת נופלי היחידה

  חיפוש עבודה והשתלבות בתעשיות

  ניקוי חופים

  אריזות לנזקקים בחגים

  התנדבות בקהילה

רוצים לעזור? תרומתכם מסייעת לנו

תרומה לעמותה

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר