עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

אודות

אודות

/

בית

עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

אודות

אודות

/

בית

הצטרפו אלינו

הצטרפו אלינו

הצטרפו אלינו

עמותת הלוט"ר הינה ארגון יוצאי ובוגרי יחידת לוט"ר לדורותיה. משימת העמותה היא להוות גוף מקשר בין יוצאי היחידה לדורותיה, היחידה הסדירה, פלגת המילואים והקהילה. העמותה שמה לה למטרה למנף את ההון האנושי הטמון ביוצאי היחידה לטובת היחידה, אנשיה ולטובת הכלל. העמותה הוקמה ומתופעלת על-ידי יוצאי היחידה, ומתפקדת כמוסד ללא מטרת רווח הרשום כחוק ברשם העמותות.

עמותת הלוט"ר הינה ארגון יוצאי ובוגרי יחידת לוט"ר לדורותיה. משימת העמותה היא להוות גוף מקשר בין יוצאי היחידה לדורותיה, היחידה הסדירה, פלגת המילואים והקהילה. העמותה שמה לה למטרה למנף את ההון האנושי הטמון ביוצאי היחידה לטובת היחידה, אנשיה ולטובת הכלל. העמותה הוקמה ומתופעלת על-ידי יוצאי היחידה, ומתפקדת כמוסד ללא מטרת רווח הרשום כחוק ברשם העמותות.

עמותת הלוט"ר הינה ארגון יוצאי ובוגרי יחידת לוט"ר לדורותיה. משימת העמותה היא להוות גוף מקשר בין יוצאי היחידה לדורותיה, היחידה הסדירה, פלגת המילואים והקהילה. העמותה שמה לה למטרה למנף את ההון האנושי הטמון ביוצאי היחידה לטובת היחידה, אנשיה ולטובת הכלל. העמותה הוקמה ומתופעלת על-ידי יוצאי היחידה, ומתפקדת כמוסד ללא מטרת רווח הרשום כחוק ברשם העמותות.

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר