עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

אודות

אודות

/

בית

עמותת הלוט״ר עומדת לצד לוחמי היחידה, ביחד ננצח.

אודות

אודות

/

בית

אודות העמותה

עמותת הלוט"ר הינה ארגון יוצאי ובוגרי יחידת לוט"ר לדורותיה. משימת העמותה היא להוות גוף מקשר בין יוצאי היחידה לדורותיה, היחידה הסדירה, פלגת המילואים והקהילה. העמותה שמה לה למטרה למנף את ההון האנושי הטמון ביוצאי היחידה לטובת היחידה, אנשיה ולטובת הכלל והחברה בישראל.

העמותה הוקמה ומתופעלת על-ידי יוצאי היחידה, ומתפקדת כמוסד ללא מטרת רווח הרשום כחוק ברשם העמותות.

כחלק מחזון העמותה לתמוך ביוצאי היחידה, שמה לעצמה העמותה למטרה ליצור מסגרת תומכת אשר תסייע לשלב את בוגרי היחידה באקדמיה.

מסגרת זו תיווצר בדמות תכנית מלגות אשר ינתנו לחברי עמותה מתוך כוונה לסייע בלימודים גבוהים. בתמורה למלגה יצטרכו מלגאי העמותה להעניק שעות סיוע לקהילה או לעמותה.

פעילות העמותה

עמותת הלוט"ר פועלת במספר מישורים במקביל ובין שלל פעילויות שוטפות.

 • סדנאות משתחררים והכנה לאזרחות

  תמיכה בחיילים בודדים בוגרי מסלול לוט״ר

  ערבי מורשת והוקרה והנצחת נופלי היחידה

  חיפוש עבודה והשתלבות בתעשיות

  ניקוי חופים

  אריזות לנזקקים בחגים

  התנדבות בקהילה

חזון העמותה

כחלק מחזון העמותה לתמוך ביוצאי היחידה, שמה לעצמה העמותה למטרה ליצור מסגרת תומכת אשר תסייע לשלב את בוגרי היחידה באקדמיה. מסגרת זו תיווצר בדמות תכנית מלגות אשר ינתנו לחברי עמותה מתוך כוונה לסייע בלימודים גבוהים. בתמורה למלגה יצטרכו מלגאי העמותה להעניק שעות סיוע לקהילה או לעמותה.

העמותה הינה ארגון ללא מטרות רווח המתבסס על תרומות וסיוע כלכלי מידידי העמותה והיחידה בארץ ובעולם. אנא עזרו לנו להמשיך ולעטוף את היחידה ויוצאיה ובכך לסייע לחברה הישראלית ולשמר את חוסנו של צה"ל וחייליו.

רוצים לעזור? תרומתכם מסייעת לנו

אודות העמותה

עמותת הלוט"ר הינה ארגון יוצאי ובוגרי יחידת לוט"ר לדורותיה. משימת העמותה היא להוות גוף מקשר בין יוצאי היחידה לדורותיה, היחידה הסדירה, פלגת המילואים והקהילה. העמותה שמה לה למטרה למנף את ההון האנושי הטמון ביוצאי היחידה לטובת היחידה, אנשיה ולטובת הכלל והחברה בישראל.

העמותה הוקמה ומתופעלת על-ידי יוצאי היחידה, ומתפקדת כמוסד ללא מטרת רווח הרשום כחוק ברשם העמותות.

כחלק מחזון העמותה לתמוך ביוצאי היחידה, שמה לעצמה העמותה למטרה ליצור מסגרת תומכת אשר תסייע לשלב את בוגרי היחידה באקדמיה.

מסגרת זו תיווצר בדמות תכנית מלגות אשר ינתנו לחברי עמותה מתוך כוונה לסייע בלימודים גבוהים. בתמורה למלגה יצטרכו מלגאי העמותה להעניק שעות סיוע לקהילה או לעמותה.

פעילות העמותה

עמותת הלוט"ר פועלת במספר מישורים במקביל ובין שלל פעילויות שוטפות.

 • סדנאות משתחררים והכנה לאזרחות

  תמיכה בחיילים בודדים בוגרי מסלול לוט״ר

  ערבי מורשת והוקרה והנצחת נופלי היחידה

  חיפוש עבודה והשתלבות בתעשיות

  ניקוי חופים

  אריזות לנזקקים בחגים

  התנדבות בקהילה

חזון העמותה

כחלק מחזון העמותה לתמוך ביוצאי היחידה, שמה לעצמה העמותה למטרה ליצור מסגרת תומכת אשר תסייע לשלב את בוגרי היחידה באקדמיה. מסגרת זו תיווצר בדמות תכנית מלגות אשר ינתנו לחברי עמותה מתוך כוונה לסייע בלימודים גבוהים. בתמורה למלגה יצטרכו מלגאי העמותה להעניק שעות סיוע לקהילה או לעמותה.

העמותה הינה ארגון ללא מטרות רווח המתבסס על תרומות וסיוע כלכלי מידידי העמותה והיחידה בארץ ובעולם. אנא עזרו לנו להמשיך ולעטוף את היחידה ויוצאיה ובכך לסייע לחברה הישראלית ולשמר את חוסנו של צה"ל וחייליו.

רוצים לעזור? תרומתכם מסייעת לנו

תרומה לעמותה

חזון העמותה

כחלק מחזון העמותה לתמוך ביוצאי היחידה, שמה לעצמה העמותה למטרה ליצור מסגרת תומכת אשר תסייע לשלב את בוגרי היחידה באקדמיה. מסגרת זו תיווצר בדמות תכנית מלגות אשר ינתנו לחברי עמותה מתוך כוונה לסייע בלימודים גבוהים. בתמורה למלגה יצטרכו מלגאי העמותה להעניק שעות סיוע לקהילה או לעמותה.

העמותה הינה ארגון ללא מטרות רווח המתבסס על תרומות וסיוע כלכלי מידידי העמותה והיחידה בארץ ובעולם. אנא עזרו לנו להמשיך ולעטוף את היחידה ויוצאיה ובכך לסייע לחברה הישראלית ולשמר את חוסנו של צה"ל וחייליו.

אודות העמותה

עמותת הלוט"ר הינה ארגון יוצאי ובוגרי יחידת לוט"ר לדורותיה. משימת העמותה היא להוות גוף מקשר בין יוצאי היחידה לדורותיה, היחידה הסדירה, פלגת המילואים והקהילה. העמותה שמה לה למטרה למנף את ההון האנושי הטמון ביוצאי היחידה לטובת היחידה, אנשיה ולטובת הכלל והחברה בישראל.

העמותה הוקמה ומתופעלת על-ידי יוצאי היחידה, ומתפקדת כמוסד ללא מטרת רווח הרשום כחוק ברשם העמותות.

כחלק מחזון העמותה לתמוך ביוצאי היחידה, שמה לעצמה העמותה למטרה ליצור מסגרת תומכת אשר תסייע לשלב את בוגרי היחידה באקדמיה.

מסגרת זו תיווצר בדמות תכנית מלגות אשר ינתנו לחברי עמותה מתוך כוונה לסייע בלימודים גבוהים. בתמורה למלגה יצטרכו מלגאי העמותה להעניק שעות סיוע לקהילה או לעמותה.

פעילות העמותה

עמותת הלוט"ר פועלת במספר מישורים במקביל ובין שלל פעילויות שוטפות.

 • סדנאות משתחררים והכנה לאזרחות

  תמיכה בחיילים בודדים בוגרי מסלול לוט”ר

  ערבי מורשת והוקרה והנצחת נופלי היחידה

  חיפוש עבודה והשתלבות בתעשיות

  ניקוי חופים

  אריזות לנזקקים בחגים

  התנדבות בקהילה

חזון העמותה

כחלק מחזון העמותה לתמוך ביוצאי היחידה, שמה לעצמה העמותה למטרה ליצור מסגרת תומכת אשר תסייע לשלב את בוגרי היחידה באקדמיה. מסגרת זו תיווצר בדמות תכנית מלגות אשר ינתנו לחברי עמותה מתוך כוונה לסייע בלימודים גבוהים. בתמורה למלגה יצטרכו מלגאי העמותה להעניק שעות סיוע לקהילה או לעמותה.

העמותה הינה ארגון ללא מטרות רווח המתבסס על תרומות וסיוע כלכלי מידידי העמותה והיחידה בארץ ובעולם. אנא עזרו לנו להמשיך ולעטוף את היחידה ויוצאיה ובכך לסייע לחברה הישראלית ולשמר את חוסנו של צה"ל וחייליו.

רוצים לעזור? תרומתכם מסייעת לנו

תרומה לעמותה

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר

כל הזכויות שמורות לעמותת הלוט”ר